Mikor lehet lekerülni a BAR listáról?

A BAR lista azon hiteladósoknak a listája, akik a bankokkal hitel- vagy hiteljellegű szerződést kötöttek és az abban foglalt kötelezettségeiknek nem tettek eleget, illetve 90 napon túl a minimálbérnél nagyobb tartozást halmoztak fel.

A BAR listán több mint 300 ezer természetes személy neve és összesen 500 ezer mulasztás szerepel. A természetes személyeknél nyilvántartásba veszik a születéskori családi és utónevet, a születési helyet és időt, az édesanya nevét, a jelenleg használt nevet, állampolgárságot, személyi igazolvány, vezetői engedély és útlevél számot, a lakcímet, postacímet.

Aki fent van a BAR listán, annak hitelkérelmét automatikusan elutasítják. Bár a dolog összetett, hiszen aktív és passzív BAR listás státusz is van. Az aktív BAR listásnak jelenleg is tartozása van, míg a passzív már rendezte azt.

A BAR listában a mulasztást akkor zárják le, ha az ügyfél a teljes tartozását kiegyenlíti. Ez történhet a hátralék kifizetésével, fedezet felhasználásával, kezes segítségével vagy a szerződés módosításával. A BAR listában a lezárt mulasztások még egy bizonyos ideig láthatók, így az adósra vonatkozó előzményeket vissza lehet keresni. Ma ez a láthatósági idő 5 év.

Évente egyszer minden természetes személynek joga van információt kérni arról, hogy milyen adatai láthatók a BAR listán.

Share This Post